or 'all' for complete list.

(Yuri)

Like a wo ai ni ...

Soooo happy 520 ❤️

#520快乐# ​


(Yuri)

彩排中 ​


(Yuri)

你在干什么? ​


(Yuri)

Share with pics ​


(Yuri)

[污]
#权俞利AlwaysFindYou# http://t.cn/Rn0evJq


(Yuri)

太兴奋太好了 ​


(Yuri)

Miami


(Yuri)

[舔屏] http://t.cn/Rn7B0ug


(Yuri)

[舔屏]


(Yuri)

팬들이 찾아 준 ㅋㅋ 내 12살 .. 어쩌자고 스엠 오디션에 저러고.. 🤪🤗


(Yuri)

ғʟɪᴘᴘᴇᴅ 🌿


(Yuri)

ᴮᴸᴬᶜᴷᴱᵞ
ᴰᴱᴺᴵᴹ ᶜᴼᵁᵀᵁᴿᴱ
ˢᴾᴿᴵᴺᴳ / ˢᵁᴹᴹᴱᴿ ᶜᴼᴸᴸᴱᶜᵀᴵᴼᴺ


(Yuri)

ᴮᴸᴬᶜᴷᴱᵞ
ᴰᴱᴺᴵᴹ ᶜᴼᵁᵀᵁᴿᴱ
ˢᴾᴿᴵᴺᴳ / ˢᵁᴹᴹᴱᴿ ᶜᴼᴸᴸᴱᶜᵀᴵᴼᴺ


(Yuri)

ᴮᴸᴬᶜᴷᴱᵞ
ᴰᴱᴺᴵᴹ ᶜᴼᵁᵀᵁᴿᴱ
ˢᴾᴿᴵᴺᴳ / ˢᵁᴹᴹᴱᴿ ᶜᴼᴸᴸᴱᶜᵀᴵᴼᴺ


(Yuri)

#BLACKEY #BLACKEYJEANS


(Yuri)

ʜᴀᴘᴘʏɪɴᴛᴇʀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟᴡᴏᴍᴇɴsᴅᴀʏ 🌷
#세계여성의날 @smtown


(Yuri)

ʜᴀᴘᴘʏɪɴᴛᴇʀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟᴡᴏᴍᴇɴsᴅᴀʏ*


(Yuri)


(Yuri)

正在拍摄中请多多支持和支持

#心灵的声音 ​


(Yuri)

#마음의소리리부트


(Yuri)

#마음의소리리부트

2017 Kpop Snaps!