or 'all' for complete list.
Home » NU'EST » Ren

(Ren)

치즈인더트랩 시사회 다녀 왔어요!
넘 잼나게 잘 봤어요 글구 해진 형님 얼굴에 호강하고 갑니다ㅎㅎ #치즈인더트랩


(Ren)

3월 9일부터 진행되는 2018 평창 동계패럴림픽대회 성공개최를 응원합니다!!🎇
#PyeongChangParalympic2018
#Olympics
#SoliDeoGloria
#평창패럴림픽


(Ren)

#행텐 #hangten 🐾


(Ren)

오늘 와준 럽들 넘넘 고마워요🦍♥️


(Ren)

오늘와준우리랍들 넘넘 고맙데이 그리고 설 잘보내래이 안전운전.음식.건강 지키자🕶


(Ren)

윤조누나 내일 좋은결과있길 응원할게요! 여러분 투표 많이 부탁드립니다! #더유닛


(Ren)

제가 특별 출연한 Something Family 가 내일 오전 11시 CH25 True4U 에서 방영될 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다.

My cameo episode of Something Family will be aired in CH24 True4U at 11 am Tomorrow. Stay tuned!

#ครอบครัวตัวสลับ #somethingfamily #RENsomethingfamily #Leaydodee
#WelcomeRENtoThailand #thailand


(Ren)

잼섰어용?ㅎㅎ크크쿠


(Ren)

......우리만남은 빙글빙글돌고....


(Ren)

오늘하루도 넘 고마운 우리럽들 고마워요❤️
넘 멀었지만 내눈엔 가까웠다ㅎㅎ
조심히가구!
보답으로 백만볼트 받아랍!!!!!! 밍카추우우우🙀


(Ren)

เป็นการถ่ายทำที่สนุกมากครับ ผมจะไม่ลืมนักแสดงและทีมงานทุกคน รักษาสุขภาพจนกว่าเราจะเจอกันอีกครั้ง ผมรักทุกคนครับ

และถึงแฟนที่รักของผม ถึงแม้อากาศจะร้อนมากก็ยังรอมาเจอกันตั้งแต่เช้า ขอบคุณมากนะครับ ผมจะเป็นมะลิที่น่ารักของทุกคนครับ

@eddysuphakorn @mayig
@leaydodee

#WelcomeRENtoThailand
#ครอบครัวตัวสลับ
#somethingfamily #คิ้มเบน #true4u #เลยดูดีสตูดิโอ #leaydodeestudio #thailand


(Ren)

첫촬영 무사히 끝났어요! 모두 너무 잘해주셔서 감사드리고 행복하네요❤️
@benchalatit @j.kim4real
@leaydodee

#ครอบครัวตัวสลับ
#somethingfamily #คิ้มเบน #true4u #เลยดูดีสตูดิโอ #leaydodeestudio


(Ren)

태국가따올게욤 안녕👋🏻
팅팅부엇다.. #thailand 😻


(Ren)

네 아론씨^^ 고마워요^^*ㅋㅋ
#라비오뜨


(Ren)

럽들굿나잇!🌠
럭키는 결국 잠들었다고한다..


(Ren)

오늘부터 우리는 😻🍋
#럭키 #집사렌 #잘부탁혀


(Ren)

미세먼지조심😤😷


(Ren)

조각해진형님😻
#드라마 #사자 #홧팅


(Ren)

새해 복 많이 받으세요🌠
올해도 좋은추억 함께 많이 만들어요🎇


(Ren)

아~~~~~~ 김밥먹자😍
낼은.. 월요일이네..하하


(Ren)

즐거웠어요😍같이 김밥먹자ㅎㅎ

2017 Kpop Snaps!