or 'all' for complete list.
Home » T-ara » Jiyeon

(Jiyeon)

过得好吗?
我想你们


(Jiyeon)

😊😐


(Jiyeon)

❄️감기조심❄️#디스커버리롱패딩


(Jiyeon)

겨울을부탁해❄️#디스커버리롱패딩


(Jiyeon)

(Jiyeon)

엉?


(Jiyeon)

每时每刻都在感谢你们
Queens👑💋❤️ ​


(Jiyeon)

Cám ơn các bạn Queens❤️
Mình sẽ không quên đâu Hẹn gặp lại👋🏻


(Jiyeon)

谢谢🙏


(Jiyeon)

고마워요❤️


(Jiyeon)

고마워요❤️


(Jiyeon)

💇🏻 ​


(Jiyeon)

💇🏻


(Jiyeon)

💇🏻


(Jiyeon)

🙈🙉🙊 http://t.cn/RWb4rcc


(Jiyeon)

🙈🙉🙊


(Jiyeon)

🙈🙉🙊


(Jiyeon)

晚安


(Jiyeon)


(Jiyeon)


(Jiyeon)

2017 Kpop Snaps!