or 'all' for complete list.
Home » VIXX

(Ravi)

#엉덩이 #ily


(Ravi)

#ceci #삐약


(Ravi)

#jdilla in @vault3145


(Ravi)

.
VIXX LR ⭐️
.
END & AND


(Ravi)

#colorful ⭐️


(Ravi)

#whisper #vixxlr


(Ravi)

🎹ㅡ🎹


(Leo)

thanks to my Starlights🙏👍 #billboard


(Ravi)

🙃🙃


(Ken)

타이타닉.
기대 많이 해주세요.
열심히 잘 준비해서
좋은 모습 보여 드릴게요!

#켄 #뵬뷫애기들 #뮤지컬 #타이타닉 #프레드릭바렛 #오디컴퍼니 #많이사랑해주세요


(Ravi)

.
컴백주 끝🙏🙏
마무리까지🔥
.
#vixx #lr


(Ravi)

🔥🔥


(Ravi)

🌺🌺🌺


(Ken)

가족 나들이.
2017.8.27

#켄 #뵬뷫애기들 #가족 #엄마 #이모들 #용석이형 #형수님 #서령이 #안보이지만울이모부들 #늦게합류한원창이형 #행복 #늦었지만행복스타그램 #가족스타그램 #난68킬로그램ㅋㅋㅋㅋ


(Leo)

🙏


(Leo)

Whisper


(Ken)

책! 읽을거에요^ㅡ^

#켄 #뵬뷫애기들 #책 #마음청소 #방청소 #대청소


(Ravi)

.
VIXX LR
2nd Mini Album 'Whisper'
Release !!!


(Ravi)

.
YUTH 형이 참여한 쇼미6 세미파이널 넉살형님의 경연곡 '필라멘트' 가
발매되었습니다.
Shoutout to YUTH 🔥🔥
.
#groovl1n #gtck #yuth #쇼미더머니6 #넉살 #필라멘트


(Ravi)

.
D-3
VIXX LR 'Whisper'
M/V Official Teaser
.
http://naver.me/Ig2zAxDx
.
#vixxlr #whisper


(Ravi)

.
VIXX LR 'Whisper'
M/V Official Teaser 🔥
.
http://naver.me/Ig2zAxDx
.
#vixxlr #whisper #teaser

2017 Kpop Snaps!