or 'all' for complete list.
Home » MissA

(Min)

단추. 너 행복해 보인다?


(Jia)

😁😁😁😁😁😁😁😁😁


(Jia)

my baby girl~ @rigeldavis


(Jia)

😛


(Min)

❣️


(Jia)

跟着节奏扭起来🙃

左左右右 上上下下

@蕭敬騰-LION獅子合唱團 @VanNess吳建豪 http://t.cn/RXWoCIt . ​


(Min)

🎈 oh yeah


(Jia)

为了跳舞 我可以付出全部

难怪我歌词里有:献出你的膝盖

玩的很开心

虽然有6年的组合经验 一个人的我还是很嫩

不断的学习着 进步着……

一起陪伴我 好吗?
#我需要你陪##舞台上飞起来##请献出膝盖# ​


(Jia)


(Jia)


(Jia)


(Jia)

JiA
#jia


(Jia)

严厉的小姐姐

为了就是能逼出最优秀的你们@浙江卫视天生是优我

你在看吗?

#天生是优我# http://t.cn/RXpvU7r . ​


(Jia)

with @zhangjiayi_


(Min)

브리드 춰서 이번 영화 합격했다는..소문이...


(Jia)

#jia


(Jia)


(Jia)

@vannesswu


(Jia)

so much fun ~


(Jia)

loL


(Jia)

Get ready 👯👯👯

2013 Kpop Snaps!